Аудио

Сэнгэринчен — 4

Гурван зуу гаруй жилийн туршид өөрсдөөсөө 100 дахин олон хүнтэй Хятад орныг захирч байсан Манж-Монголын холбоот Дайчин гүрний хаанчлалын хугацаанд…

Сэнгэринчен — 2

Гурван зуу гаруй жилийн туршид өөрсдөөсөө 100 дахин олон хүнтэй Хятад орныг захирч байсан Манж-Монголын холбоот Дайчин гүрний хаанчлалын хугацаанд…

Сэнгэринчен — 1

Гурван зуу гаруй жилийн туршид өөрсдөөсөө 100 дахин олон хүнтэй Хятад орныг захирч байсан Манж-Монголын холбоот Дайчин гүрний хаанчлалын хугацаанд…

Таван Замын Байлдаан — 2

Таван замын байлдаан- Монгол-хятадын хооронд 1912-1915 онуудад болсон дайныг хэлдэг бөгөөд Монголын тал Өвөр монголын нутгийг хятадын цэргээс чөлөөлөн өөртөө…

Таван Замын Байлдаан — 1

Таван замын байлдаан- Монгол-хятадын хооронд 1912-1915 онуудад болсон дайныг хэлдэг бөгөөд Монголын тал Өвөр монголын нутгийг хятадын цэргээс чөлөөлөн өөртөө…